Syntactica är ett översättningsföretag som arbetar främst
med översättning och språkgranskning av teknisk dokumentation
inom IT-branschen från engelska till svenska.

Företaget utför regelbundet översättningsarbeten åt ledande varumärken inom branschen.
Tjänsterna omfattar översättning av webbsidor, boknings- och beställningssystem för näthandel,
programvaror, hjälpfiler, handböcker samt annan nödvändig dokumentation för produkter och
tjänster inom IT-branschen.

Ta gärna kontakt för en kostnadsfri offert