Syntactica grundades år 2001 av Jessica Bratt.
Kontor finns i centrala Örebro och här jobbar idag en anställd (Jessica Bratt).

Syntactica levererar noggrant och professionellt översatta och granskade texter anpassade till
den enskilde kundens önskemål. Främst handlar det om att översätta webbsidor, boknings-
och beställningssystem för näthandel, programvaror, hjälpfiler, handböcker samt annan
nödvändig dokumentation för produkter och tjänster inom IT-branschen.

Jessica Bratt är utbildad facköversättare och har magisterexamen i engelska från Örebro universitet.
Jessica är fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ).

Syntactica utför regelbundet översättningsarbeten åt ledande varumärken inom branschen på
frilansuppdrag av Sverige största översättningsbyråer. Referenser kan lämnas på begäran.